1
2
3

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی،مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی عنوان کرد: گفته بودیم در...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی مراسم گرامیداشت هفته بسیج کارگری با حضورجمعی از مسئولین ،مدیران، کارفرمایان وکارگران...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، بزرگترین قایق پلی اتیلنی یکپارچه جهان با حضور مسئولین استانی، مسئول سازمان بسیج...