1
2
3

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، نشست صمیمی سرمربی استان با مربیان و فرماندهان حوزه های بسیج کارگری در تاریخ 96/4/27...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، راضیه پورحیدر در همایش عفاف و حجاب که در خیابان امام خمینی ارومیه برگزار شد، در...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، رضا نقی‌زاده  در جلسه ستاد راهبردی تعاون استان آذربایجان غربی اظهار کرد: تفاهم نامه...