1
2
3

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، منوچهر علیزاده با اشاره به نامگذاری سال 95 به نام"اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، با توجه به اینکه شرایط خاص اقتصادی که بر کشور حاکم است رهبر معظم انقلاب بر موضوع...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، جامعه بزرگ کارگری و کارفرمایی بسیج استان با صدور بیانیه ای از دولت خواستار ارائه...