1
2
3

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، امسال مقارن با سی و هشتمین سالگرد صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل بسیج، در هفته...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، یادواره شهداء بسیج کارگری با حضور 200 نفر اعم از  کارگران ، خانواده محترم شهداء،...

به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، مسابقات تواشیح جامعه کار و کارگری به مدت دو روز در استان آذربایجان غربی برگزار شد...