17 اسفند 1393 - 11:45
مدير عامل كارخانه تراكتورسازي اروميه در مجمع عالي قشر بسيج كارگري سپاه شهداء استان آذربايجان غربي
مدير عامل كارخانه تراكتور سازي اروميه افزايش توليد و صادرات را مرهون توجه به نيرو و توان مندي متخصصين داخلي دانست
17 اسفند 1393 - 11:08
با حضور معاون هماهنگ كننده سپاه شهداء استان آذربايجان غربي در اروميه
مجمع سالانه قشر بسيج كارگري با حضور مديران و نخبگان و صاحب نظران استاني در اروميه برگزار شد.
03 اسفند 1393 - 09:23
21 بهمن 1393 - 11:47

صفحات