1
2
3
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی؛ جلســه هم اندیشــی تشــکلهای کارگریوکارفرمایی اســتان با سردار شهسواری...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، جلسه هم اندیشی نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با سردار فرمانده سپاه...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه...