1
2
3
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، غلامرضا بابایی در این جلسه بر ضرورت تامین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، حسین امینی گفت: در حال حاضر واحد های صنعتی، معدنی و صنفی در شهرستان تکاب...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان مهاباد با حضورآقای صنعتی معاون برنامه...