1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، محمدمهدی شهریاری در نشست روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان غربی،کارخانجات کنسانتره، سیب صنعتی را به ازای هر کیلو حداقل ۶۰۰ تومان از کشاورزان خریداری...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی از...