1
2
3
در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مؤمنانه سپاه شهرستان خوی دومین مرحله این رزمایش را همزمان با دهه امامت و ولایت با توزیع 8 هزار...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، در آستانه روز جهانی قدس، سازمان بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی؛ جلســه هم اندیشــی تشــکلهای کارگری وکارفرمایی اســتان با سردار شهسواری...