1
2
3
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، جعفرصادق اسکندری در نشست خبری با خبرنگاران در محل نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقلاب...
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، مردم استان آذرایجان غربی به ویژه کارگران و کارکنان زحمت کش واحدهای تولیدی و کارخانجات...
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی،سازمان بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی به مناسبت دهه مبارکه فجر و در...