اخبار

فرماندار سلماس

اختصاص 50 میلیارد بودجه به منطقه ویژه اقتصادی سلماس

امسال50 میلیارد ریال بودجه برای منطقه ویژه اقتصادی سلماس تخصیص یافت و مرحله فنس کشی 50 هکتاری آن نیز در حال اجرا هست.
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی،مرتضی اصغری درباره آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس اظهار داشت: این منطقه ویژه اقتصادی در سال 89 از طریق هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود که متاسفانه بنا به دلایلی اقدامات عملی این پروژه متوقف بود.وی با اشاره به بودجه اختصاصی برای این پروژه گفت: امسال50 میلیارد ریال بودجه برای منطقه ویژه اقتصادی سلماس تخصیص یافت و مرحله فنس کشی 50 هکتاری آن نیز در حال اجرا هست.فرماندار سلماس با اشاره به اهمیت تامین زیر ساخت‌ها در منطقه ویژه اقتصادی سلماس تصریح کرد: با توجه به تامین زیرساخت ها برای پیشرفت پروژه و سرمایه‌گذاری، در رابطه با قرارداد انتقال برق به منطقه ویژه اقتصادی سلماس 35 میلیارد ریال و قرارداد تامین 20 لیتر در ثانیه آب صنعتی و آب شرب بسته شده و بقیه اقدامات در دست اجرا است.

اضافه کردن دیدگاه جدید