اخبار

با حضور معاون وزیر کار

افتتاح مرکز تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار در ارومیه

هفتمین مرکز تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار کشور امروز با حضور معاون وزیر کار در ارومیه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، شاکرمی معاون وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی با افتتاح مرکز تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار در ارومیهاشاره به اهمیت افتتاح چنین مراکز آموزش تخصصی گفت: در این مراکز آخرین اصول و فنون استفاده از ابزار کاری، چگونگی آشنایی با ایمنی در کار، بهداشت محیط و آموزشهای نظری با هدف افزایش راندمان کاری و ضریب ایمنی نیروهای ماهر و متخصص آموزش داده می شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید