اخبار

معاون امور معادن و صنایع معدنی

افتتاح واحد سنگبری سرمعدن به مناسبت روز کارگر در شاهیندژ

در مراسم افتتاح واحد سنگبری در معدن گرانیت گچی قلعه سی شاهین دژ معاون امور معادن و صنایع معدنی استان آذربایجان غربی گفت: یکی از راهکار های جلو گیری از خام فروش مواد معدنی ایجاد واحد های فرآوری مواد معدنی مناسب در منطقه می باشد که با اینکارارزش افزوده حاصل از فرآوری نیز عاید منطقه می شود
به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، معاون امور معادن و صنایع معدنی اظهار داشت: یکی از راهکار های جلو گیری از خام فروش مواد معدنی ایجاد واحد های فرآوری مواد معدنی مناسب در منطقه می باشد که با اینکارارزش افزوده حاصل از فرآوری نیز عاید منطقه می شود.وی افزود: از 68 نوع ماده معدنی موجود در کشور 45 نوع ماده معدنی در استان آذربایجان غربی وجود دارد که از لحاظ تنوع ماده معدنی در بین رتبه های نخست کشوری قرار داریم.پریسا عابدپور اظهار داشت :در کل استان آذربایجان غربی تعداد 468 معدن دارای پروانه بهره برداری معتبر می باشند که از این معادن تعداد32 واحد معدنی در شهرستان شاهین دژ مستقر هستند.ایشان ادامه داد: در راستای فعال نمودن معادن راکد و تحقق بخشیدن به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید نامگذاری شده در صدد هستیم از ظرفیت ها و پتانسیل موجود در منطقه آزاد تجاری ماکو برای صادرات سنگ استان به کشورهای هم جوار و اروپایی استفاده کنیم.معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان شاهیندژ نیز دیدار و گفتگو کرداند. در این دیدار جهت توسعه معادن و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ایجاد واحد های فرآوری مناسب با مواد معدنی غنی موجود در این شهرستان تاکید کرداند

اضافه کردن دیدگاه جدید