اخبار

حسن انتظار :

امنیت مزیت اصلی آذربایجان غربی در بحث جذب سرمایه گذار

انتظار : برطرف کردن مشکلات واحدهای راکد و نیمه راکد یکی از اهداف مدیرت استان بوده که اتاق ارومیه بعنوان نماینده بخش خصوصی پشتیبان ایشان می باشد.
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، جلسه بررسی اقدامات اجرایی و کمیته های اجرایی همایش سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی جهت بررسی پتانسیل های سرمایه گذاری استان به ریاست معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار و با حضور مدیران کل ادارات و رییس و اعضا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در محل اتاق ارومیه برگزار گردید.در ابتدای این جلسه حسن انتظار ریاست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه با اشاره به برگزاری همایشهای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری افزود : در این همایش باید پروژه های قابل عرضه ای ارائه شود که اولویت های سرمایه گذاری در بخش های صنعت،گردشگری،معدن و کشاورزی بوده و مدعوین همایش براساس پروژه های مربوطه مشخص شوند.انتظار در ادامه افزود : راهکارها و مشوق های جذب سرمایه گذاری در این همایش از قبل تدوین شده و از مزایای مرزی بودن و امنیت جهت جذب سرمایه گذار استفاده نماییم.وی با اشاره به دغدغه مدیریت ارشد استان در راه اندازی واحدهای راکد گفت : برطرف کردن مشکلات واحدهای راکد و نیمه راکد یکی از اهداف مدیرت استان بوده که اتاق ارومیه بعنوان نماینده بخش خصوصی پشتیبان ایشان می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید