اخبار

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی

انعقاد ۸ قرارداد مشاوره خدمات کلینیک صنعت با واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی از انعقاد ۸ قرارداد مشاوره خدمات کلینیک صنعت با واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در سال رونق تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، امیر شهسوار جلاوت عضو هیئت اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان غربی، با بیان این مطلب اظهار داشت: با انعقاد این تعداد قرارداد توسط مشاورین خدمات کلینیکی با واحدهای صنعتی منتخب مستقر در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی استان که به طور کامل اجرا شده و تمامی مراحل نیز در سامانه مربوطه تکمیل شده است، این شرکت پیشتاز انجام این خدمت در سال رونق تولید در سطح کشور محسوب می شود.وی با اشاره به اینکه خدمات توسعه کسب و کار مشمول حمایت در این طرح مسائلی از قبیل حقوقی، عرضه یابی، توسعه نظام مدیریت، تامین مالی و سرمایه گذاری را شامل می شود.وی ادامه داد:بازاریابی، فناوری اطلاعات، توسعه محصول و فناوری ، زیر ساخت و تامین مواد اولیه از دیگر خدمات قابل ارائه توسط این طرح به واحدها تولیدی و صنعتی و بصورت مشاوره می باشد.شهسواردر ادامه گفت: ارتقاء رقابت پذیری و توسعه فعالیت برای واحدهاهای تولیدی از دیگر اهداف اجرای این طرح می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید