اخبار

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد:

ایجاد اشتغال برای نزدیک به 23 هزار نفردر شهرک ها و نواحی صنعتی آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی از ایجاد نزدیک به 23هزار فرصت شغلی در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی، علی عبدلی سیلابی با بیان اینکه ایجاد اشتغال در بخش تولید از طریق ایجاد زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی و جذب سرمایه گذاران صنعتی از وظایف این شرکت می باشد، اظهار داشت: با بهره برداری از یک هزار و 284 واحد صنعتی و تولیدی زمنه اشتغال برای بیش از 22 هزار و 600 نفر فراهم شده است.وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف شرکت شهرکهای صنعتی، استقرار واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی برای برخورداری از مزایای متعدد سرمایه گذاری و زیست محیطی است. گفت: در حال حاضر 34 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود دارد که از این بین واگذاری زمین در 19 شهرک و نیز 6 ناحیه صنعتی به سرمایه گذاران بخش تولید و صنعت در حال انجام می باشد.عبدلی با بیان اینکه تعداد بیش از 2 هزار قرارداد واگذاری زمین منعقد شده است، اذعان داشت: با انعقاد این تعداد قرارداد 657 هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان به متقاضیان واگذار شده است.رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اگر واحدهای مستقر درشهرکها و نواحی صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته باشند می توانند از معافیت های مالی بهره مند شوند، ادامه داد: دریافت هزینه حق بهره برداری از تاسیسات در شهرکهای صنعتی به صورت نقد و اقساط، افزایش تعداد اقاسط موارد خاص و همچنین بخشودگی از پرداخت بخشی از اقساط به موجب دستورالعمل های مصوب سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با تصویب هیات مدیره شرکت استانی از دیگر مشوقات سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی محسوب می شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید