اخبار

ایرانی بخریم

حمایت از تولید ملی یکی از راهکارهای مهم برای برون رفت از مشکلات و مسائل اقتصادی است، راهکاری که امروزه با معضلاتی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی،حمایت از تولید ملی به عنوان یکی از راهکارهای مهم برای برون رفت از مشکلات و مسائل اقتصادی است، راهکاری که امروزه با معضلاتی مواجه شده است.از جمله معضلاتی که بخشهای مختلف تولید را تهدید می کند تولید کالاهای ایرانی با برندها و نشان های خارجی است.
فیلم: 

اضافه کردن دیدگاه جدید