اخبار

ایستگاه صلواتی +فیلم

در روز غدیر به همت بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان شاهین دژ ایستگاه صلواتی در سطح شهرستان برگزار گردید

اضافه کردن دیدگاه جدید