اخبار

بازدید از پتروشیمی +تصاویر

بازدید فرمانده محترم حوزه ۱۱ بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان ارومیه و شورای حوزه با همراهی مدیریت محترم شرکت پتروشیمی از خط تولید این شرکت انجام گرفت

اضافه کردن دیدگاه جدید