اخبار

بازدید مشاور رئیس جمهور از شهرک صنعتی ماکو

بازدید معاون رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد کشور از واحد تولیدی فر سازان شهرک صنعتی ماکو انجام گرفت.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید