اخبار

حوزه شهید عباس دوران خوی؛

برگزاری رزمایش شیفت ایثار بسیج کارگری سپاه شهرستان خوی

این رزمایش هم زمان با سراسر کشور در مورخه 97/6/20 در سه منطقه و واحد تولیدی نیروگاه -کارخانه قند -دخانیات خوی با همت کارگران بسیجی برگزار گردید .
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، در این رزمایش که در راستای رزمایش سپاهیان محمد رسول ا... (2) در مراکز تولیدی و کارخانجات نیروگاه-دخانیات -کارخانه قند با همت و مشارکت جامعه بسیج کارگری و با شعار خدمت رسانی در اقتصاد و تولید کشور بدون چشمداشت وانتظاراتی برگزار گردید و بیش 400 نفر از کارگران بسیجی ضمن اعلام همبستگی و آمادگی برای مشارکت در امر تولید و اقتصاد برای آبادانی و پیشرفت کشور تلاش کنند .در این رزمایش که با حضور مدیران عامل کارخانجات و واحدهای تولیدی اعضای شورای هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری خبرنگار واحد مرکزی خبر و جمعی از مدیران ادارات حضور داشتند .این رزمایش در ساعت 30/16 عصر به پایان رسید .

اضافه کردن دیدگاه جدید