اخبار

تعلل بانکهای عامل آذربایجان غربی در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر

آذربایجان غربی در حوزه پرداخت اعتبارات اشتغال روستایی رتبه خوبی داشته و تاکنون ١٤٨ درصد از مبلغ ابلاغی سهم استان پرداخت شده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی گفت: ‌عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل دلیل عدم توفیق اشتغال فراگیر دراستان است.رضا نقی زاده در هیجدهمین جلسه کارگروه اشتغال استان که درسالن جلسات استانداری برگزار شد افزود: تاکنون درحوزه اشتغال فراگیر استان ۴۴ درصد پرداختی صورت گرفته و علت عدم توفیق در این حوزه مکاتبات بانکی وعدم پرداخت تسهیلات توسط برخی از بانک های عامل است.وی بااشاره به اینکه در حوزه اشتغال فراگیر ٣هزار و ٧٩ طرح بااشتغال زایی ٢هزار و ۵١۴ نفر در سامانه کارا ثبت شده تصریح کرد: ازاین تعداد تاکنون ٢١۶ طرح اجرا و برای ٢هزار و ۵٠٠ نفر با پرداخت ١٣۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی شده است.نقی زاده بااشاره به اینکه استان درحوزه اشتغال پایدار روستایی و عشایری جایگاه پنجم کشوری را از لحاظ پرداخت تسهیلات بانکی به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: ‌از ١٩ هزار و ۶٣٢ طرح ثبت شده در سامانه کارا تاکنون ٣هزار و ١٧٩ طرح با اعتبار ٢٩٠ میلیارد تومان تایید شده که از این تعداد برای ٣هزار و ١٣٩ طرح با اعتبار ٢٩٠ میلیارد تومان و اشتغال زایی ٩ هزارو ٢٧٣ نفر تسهیلات بانکی پرداخت شده است.دبیر کارگروه اشتغال آذربایجان غربی اظهار کرد: ‌استان در حوزه پرداخت اعتبارات اشتغال روستایی رتبه خوبی داشته و تاکنون ١۴٨ درصد از مبلغ ابلاغی سهم استان پرداخت شده است.نقی زاده در خصوص وضعیت پرداختی به مشاغل خانگی در آذربایجان غربی بابیان اینکه سهمیه استان برای سال ‌جاری، ٢٨ میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان بود افزود: اعتبار تخصصی به بانک های عامل استان ٢١ میلیارد تومان بوده و تاکنون بانک های عامل ١٣ میلیارد تومان ‌برای ٧٨۴ طرح مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت کرده که در این راستا برای هزارو ٩۴٠ نفر شغل ایجاد شده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید