اخبار

جلسه آگاه سازی مدیران کارخانجات شهرستان میاندواب برگزار گردید+میاندواب

جلسه اگاهسازی مدیران وکارکنان کارخانجات شهرستان میاندواب با سخنرانی فرمانده ناحیه جناب سرهنگ پالهنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس قشر کارگری به همت بسیج کارگران و کارخانجات در شهرک صنعتی برگزار گردید
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید