اخبار

دیدار و بازدید فرماندهی محترم بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء از کارخانه پاکدیس و شرکت تاتایو+عکس

صبح امروز فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء سرهنگ پاسدار سرتیپی در معیت مسئول محترم سازندگی سپاه شهدا و مسئول تحلیل و بررسی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات از کارخانه ی پاکدیس و شرکت تاتائو بازدید نمودند.و نسبت به نرخ گذاری سیب نظارت کردند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید