اخبار

معاون امور صنایع

صدور 80 فقره جواز تاسیس و توسعه در آذربایجان غربی طی دو ماهه اول امسال

معاون امور صنایع استان آذربایجان غربی گفت: در دو ماهه اول امسال تعداد 80 فقره جواز تاسیس و توسعه در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار صادر شده اس
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، معصوم علی اکبری اظهار کرد: در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری جهت رونق تولید تعداد 80 فقره جواز تاسیس و توسعه برای ایجاد واحد های جدید و توسعه واحد های صنعتی در دو ماهه اول امسال صادر گردید.وی در این خصوص افزود: با صدور 80 فقره جواز تاسیس جدید در استان برای هزارو 475 نفر شغل جدید ایجاد خواهد شد و همچنین سرانه سرمایه گذاری استان به ازء هر نفر شاغل در واحد های تولیدی صنعتی به 2 هزار و 627 میلیون ریال رسید.همچنین ایشان ادامه داد: این واحد ها با سرمایه گذاری 3 هزارو 875 میلیارد ریال ایجاد یا توسعه یافته اند.معصوم علی اکبری بیان کرد: در دو ماهه اول امسال تعداد 37 واحد صنعتی نیز به بهره برداری رسیداند.معاون امور صنایع سازمان صنعت،معدن وتجارت استان آذربایجان غربی عنوان کرد: 37 فقره پروانه بهره برداری با حجم سرمایه گذاری به مبلغ 568 میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال پایدار برای 247 نفر در دو ماهه اول امسال صادر گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید