اخبار

جعفر صادق اسکندری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی و عضو شورای عالی قشر بسیج کارگری سپاه شهداء؛

پرداخت تسهیلات برای ۲۲۳ طرح و واحد تولیدی مشکل دار آذربایجان غربی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، گفت: پرداخت تسهیلات برای ۲۲۳ طرح و واحد تولیدی دارای مشکل در آذربایجان غربی تصویب شده که توسط بانک ها پرداخت می شود.
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، گفت: پرداخت تسهیلات برای ۲۲۳ طرح و واحد تولیدی دارای مشکل در آذربایجان غربی تصویب شده که توسط بانک ها پرداخت می شود.جعفر صادق اسکندری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه پتانسیل ها، امکانات و زمینه های سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن احصاء شده و آماده ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است افزود: مدیران دستگاه های ذیربط به دنبال راهکارهای مناسب با قابلیت اجرایی جهت فعال کردن واحدهای راکد و نیمه راکد باشند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیز باید در زمان سرمایه گذاری نوع و نحوه سرمایه گذاری خود به کشش و بازار محصول تولیدی دقت لازم را داشته باشند افزود: یکی از علل سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در کشور پایین بودن دستمزد کارگری و انرژی در کشور نسبت به کشورهای دیگر است.اسکندری با اشاره به اینکه ۸۴ واحد تولیدی تسهیلات لازم را دریافت کرده است، گفت: یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی و احیای این واحدهای تولیدی پرداخت شده است.وی اضافه کرد: نظارت بر روند اجرای درست طرح رونق واحدهای تولیدی از جمله وظایف مهم کارگروه است و روند فعال سازی ۳۱۲ واحد تولیدی و طرح صنعتی در قالب طرح نظارتی مورد بررسی قرار می گیرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید