اخبار

کار آفرینان شاهین دژی جهش تولید را به کرسی نشاندند /فیلم

به همت بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان کلیپی از افتخار افرینی تعداد از کارخانجات برتر شهرستان تهیه و تولید گشت

اضافه کردن دیدگاه جدید