اخبار

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه:

کاهش ۶۰ درصدی صادرات سیب/ نیازمند تقویت بازار صادراتی سیب هستیم

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با بیان اینکه صادرات سیب به کشورهای همجوار ۶۰ درصد کاهش داشته، گفت: به علت پایین بودن کشش بازار های داخلی و وفور مرکبات حفظ بازار های هدف صادراتی بهترین راه حل فروش این میوه ی بهشتی است.
به گزارش خبرگزاری بسیج کارگری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی، بهنام تاج الدینی اظهار داشت: با توجه به قول های مساعدتی که در خصوص آزاد کردن پیمان سپاری ارزی داده شده بود اما این پیمان سپاری کماکان به قوت قبلی خود پابرجاست.وی، افزود: صادرات سیب به بغداد ممنوع است اما صادرات به اقلیم کردستان با هزینه و تعرفه گمرکی برای هر کیلو سیب ۴۵ هزار ریال همچنان پابرجا بوده و صادرات را با مشکل بزرگی مواجه کرده است.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، با بیان اینکه تنها کشور مقصد صادرات سیب افغانستان است، خاطرنشان کرد: پاکستان نیز پذیرای سیب است اماصادرات به این کشوربه طور مستقیم صورت نگرفته و از مرز افغانستان ممکن است که این مسئله هزینه بر است.وی، ضمن اظهار نگرانی از بازار سیب و افت شدید قیمت سیب در این بازار، تاکید کرد: صادرات سیب استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است.تاج الدینی، با اشاره به اینکه با ادامه روند فعلی بازارهای آسیای شرقی را از دست خواهیم داد، تاکیدکرد: هزینه های صادراتی و قیمت گزاف سیب هر صادرکننده ای را می تواندبا مشکل جدی روبه رو کرده و میزان صادرات را کاهش دهد چراکه مدت زمان بازگشت هزینه سرمایه هر صادرکننده ای را مختل می کند.وی، با بیان اینکه قول مساعدت تا ۵۰۰ هزار دلار در پیمان سپاری ارزی به هر صادرکننده ای داده شده بود، عنوان کرد: بازار داخلی با توجه به قیمت بالای سیب در راستای بالا بودن هزینه های برداشت، بازار داخلی را نیز از دست داده است.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، تصریح کرد: مرکبات با توجه به قیمت مناسب تر و تولید زیاد بازار را به خود اختصاص داده و در صورت نبود سیاست گذاری های لازم سیب در آستانه عید با مشکل فروش مواجه می شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید