اخبار

کمک مومنانه مرحله دوم

مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مومنانه به همت شهرستان اشنویه در دهه امامت و ولایت برگزار گردید
در راستای لبیک به فرماین مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مومنانه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان اشنویه دومین مرحله این رزمایش را در دهه امات ولایت با توزیع بسته های غذایی بین نیازمندان آغاز نمود
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید