آلبوم عکس

اجرای جلسه اخوت کارگری در پایگاه شهید اشکی حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان شاهیندژ

اضافه کردن دیدگاه جدید