آلبوم عکس

اردوی بازدید دانش آموزان شهرستان تکاب در قالب طرح ایران یار از کارخانه دستمال کاغذی پارلاق در روستای اغولبیک و کارخانه های سپید نور افشار(قند) و امید کاغذ(کارتن سازی)

اضافه کردن دیدگاه جدید