آلبوم عکس

بازدید امام جمعه محترم شهرستان شاهین دژ به همراه فرمانده بسیج کارگری شاهیندژ از واحدهای تولیدی به ماسبت گرامیداشت هفته بسیج کارگری

اضافه کردن دیدگاه جدید