آلبوم عکس

بازدید مسئول بسیج کارگران و کارخانجات سپاه شهداء استان آذربایجان غربی از شرکت اروم خنک ساز شمالغرب

اضافه کردن دیدگاه جدید