آلبوم عکس

بازدید مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان آذربایجان غربی از واحدهای تولیدی شهرستان سلماس

اضافه کردن دیدگاه جدید