آلبوم عکس

برگزاری جلسه اخوت کارگری و شیفت ایثار پایگاه اشکی حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان شاهین دژ

اضافه کردن دیدگاه جدید