آلبوم عکس

برگزاری جلسه اخوت کارگری و کارفرمایی به همت حوزه بسیج کارگری شهرستان بوکان در کارخانه تولید ادوات کشاورزی آقای سیادت

اضافه کردن دیدگاه جدید