آلبوم عکس

برگزاری شیفت ایثار به همت حوزه بسیج کارگری شهرستان بوکان در کارخانه تولید ادوات کشاورزی آقای سیادت

اضافه کردن دیدگاه جدید