آلبوم عکس

برگزاری طرح ایران یار به همت حوزه بسیج کارگری شهرستان بوکان در کارگاه بسته بندی گوشت آقای جعفری

اضافه کردن دیدگاه جدید