آلبوم عکس

برگزاری میدان تیر مدیران کارخانجات و واحدهای تولیدی شهرستان ارومیه- اردیبهشت 96

اضافه کردن دیدگاه جدید