آلبوم عکس

برگزاری همایش نقش ارتباط دانشگاه و صنعت در توسعه اقتصادی، تعامل دانشگاه و صنعت در بهبود فضای کسب و کار برای ماندگاری اشتغال نیروی کار با حضور 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های ارومیه-22آذرماه

اضافه کردن دیدگاه جدید