آلبوم عکس

برگزاری کارگاه هم اندیشی رفع موانع تولید با حضور کارفرمایان و ادارات متولی تولید و کارگری،بمناسبت هفته بسیج کارگری در شهرستان سردشت

اضافه کردن دیدگاه جدید