آلبوم عکس

به همت حوزه ۳ شهید بهشتی تکاب برگزاری هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری با حضور اعضای قشر کارگری و با حضور فرماندار تکاب در محل اتاق جلسات فرمانداری تکاب برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید