آلبوم عکس

جلسه اخوت کارفرمایی وکارگری حوزه بسیج کارگری میاندوآب روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح با حضور مدیر کارخانه وپرسنل وکارگران کارخانه قند توسط فرمانده پایگاه مسلم بن عقیل با هماهنگی حوزه برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید