آلبوم عکس

جلسه توجیهی و برنامه ریزی طرح شهید برونسی حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان تکاب

به همت حوزه ۳شهید بهشتی ناحیه تکاب جلسه توجیهی و برنامه ریزی طرح شهید برونسی با حضور فرماندهان پایگاههای کارگری و مدیران و فعالان کارگاههای تولیدی شهرستان در محل اتاق جلسات فرمانداری برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید