آلبوم عکس

حضور پرشور کارگران و کارفرمایان بسیج کارگران و کارخانجات استان در کنار آحاد ملت شریف استان در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه

اضافه کردن دیدگاه جدید