آلبوم عکس

حضور کارگران و کارفرمایان بسیچ کارگران و کارخانجات استان در راهپیمایی 22 بهمن

اضافه کردن دیدگاه جدید