آلبوم عکس

شیفت ایثار حوزه بسیج کارگری میاندواب روز دوشنبه در ۱مهر در کارخانه قند میاندواب برگزارگردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید